Migränhjälpen

Migränhjälpen tillgängliggör vård och behandling för migränpatienter via en digifysisk plattform.

Skalbar affärsmodell!

Dagens bristfälliga migränvård medför ett onödigt lidande för många och har en hög kostnad för samhället. Det kommer aldrig bli tillräckligt många huvudvärksspecialister i Sverige för att kunna tillgodose vårdbehovet. Migränhjälpen ska försöka lösa detta med en effektiv digital tjänst. Målsättningen är att vi ska kunna erbjuda ett stort antal migränpatienter vård och behandling oavsett var i landet de bor. – säger "Johan Nyberg, neurolog och medgrundare”

Digifysisk plattform

Men en tydlig process för att koppla ihop den digitala plattformen med den fysiska kliniken har Migränhjälpen ett vinnande helhetskoncept och kan förse klienter med rätt vård i alla lägen. Den första kliniken har 2023 öppnat i Stockholm.

migranhjalpen.se

Migränhjälpen logga