Om Fremjo Invest

Vi investerar i människor i starkt drivna entreprenörsbolag från Sverige.

Vår investeringsfilosofi

Vi tror på den svenska innovationskraften i samhället och vi anser att just Sverige har ett fantastiskt långsiktigt och hållbart klimat för det.

Vår investeringsfilosofi är enkel. Vi bidrar med kunskap och kompetens i ett långsiktigt perspektiv till de bolag vi investerar i.

Vi investerar huvudsakligen i bolag som har bra kassaflöden och har förmåga att lämna utdelning. Utdelningen är en del i vårt kretslopp för att kunna vara långsiktiga och för att återinvestera i Svensk Innovationskraft.

Vårt sätt att investera

1. Vi analyserar

Vår process är enkel för att snabbt komma till ett investeringsbeslut. Vi genomlyser bolagets förmåga att kunna realisera sin fulla potential.

2. Vi investerar

Vi är snabba, agila och professionella när genomlysningen är klar.

3. Vi är aktiva och långsiktiga

Det är i varje investering vår ambition att vara långsiktigt aktiva under resan. Det är bara så vi är!

Kontakta oss

Fremjo Invest AB
Dalen 17
132 45 Saltsjö-Boo