Qrawler

Mjukvara för att visualisera och hantera strukturerade och ostrukturerade data över digitala plattformsgränser.

En unik visualisering och hantering av data!

Projektet startade som ett projekt vid Chalmers universitet i Göteborg. Projektet syftade till att redan 2010 se över möjligheten att skapa en mjukvara för att möjliggöra en extremt stor mängd ostrukturerade data att bli strukturerad, visualiserad och managerad.

qrawler.com

Qrawler logga