Strigla Fastigheter

Strigla fastigheter är ett fastighetsutvecklingsbolag som har som affärsidé att utveckla mark och detaljplaner för exploatering för privat- och kommersiellt bruk.

Mark är en begränsad vara!

Striglas grundfilosofi bottnar i att jordens yta, ex vatten, är summan av marken som finns tillgänglig. Vad vi vet kan vi inte utöka våra markområden. Man kan bygga högre, man kan bygga under jord, men marken är densamma som alltid.

Dessutom växer jordens befolkning och tillgången till markområden blir mindre och mindre över tid. Detsamma gäller Sverige. Här tar Strigla sitt avstamp och arbetar med att köpa, utveckla och sälja markområden i Sverige.